Sběr podpisů

Vážíme si Vašeho zájmu podpořit svým podpisem kandidaturu generála Pavla!
Prosíme, abyste si arch vytiskli podepsali a zaslali ho na adresu, uvedenou na archu. 

Petiční arch je ke stažení zde:
Stáhnout arch

Stáhnout grafické materiály

Pokud můžete, prosíme, pomozte získat i podpisy Vašich přátel a známých. Veškeré informace, jak vyplňovat archy, se nacházejí níže.  Prosím, přečtěte si je. 

Podepsat můžete také na podpisovém místě:
Seznam podpisových míst

Mapa podpisových míst

ZÁKLADNÍ INFO: PETICE NA PODPORU PREZIDENTSKÉ KANDIDATURY

  • Zákon stanoví, že je nutné sesbírat minimálně 50 000 platných podpisů občanů ČR, kteří tím umožní potenciálnímu kandidátovi zúčastnit se prezidentských voleb. Petice a sběr podpisů se řídí zákonem č. 85/1990 Sb. o petičním právu a zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky. V případě prezidentské volby nelze ze zákona petici podepisovat online, platné jsou pouze fyzicky nasbírané podpisy.
  • Každý námi připravený petiční arch pojme maximálně 10 podpisů, platné jsou i archy s nižším počtem podpisů než předvyplněných řádků.
  • Používejte, prosím, archy, které jsme pro vás připravili. Archy si můžete dle potřeby sami nakopírovat.
  • Prosíme Vás, pokud se rozhodnete arch podepsat nebo se aktivně zapojit do sběru podpisů, učiňte tak co nejdříve a zašlete nám podepsaný(é) arch(y) na adresu, uvedenou v dolní části archu.

JAK ZÍSKÁVAT PRÁVOPLATNÉ PODPISY

  • Petiční archy vyplňujte čitelně HŮLKOVÝM písmem modrou či černou propiskou. Údaje musí být vyplněny kompletně, nepoužívejte žádné zkratky („dtto“, „Č. Budějovice“ apod.), s výjimkou sloupce „Druh dokladu“, kde stačí uvést OP nebo CP.
  • Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl 18 let. Podpisy cizinců a nezletilých se nezapočítávají do potřebných platných podpisů. Petici naopak může podepsat osoba, která je občanem ČR, ale nemá na území ČR trvalý pobyt.
  • Petiční arch(y) prosím nečíslujte, očíslujeme je sami.
  • Vyplněné petiční archy, prosím, pošlete obyčejně (ne doporučeně) na poštovní adresu: PODPISY, JUDr. Josef Kulhavý, Opatovická 4, 110 00 Praha 1
  • Petiční archy mohou být rovněž umístěny na veřejně přístupných místech; k tomu není třeba povolení státního orgánu (viz zákon č. 85/1990, o právu petičním). Při sběru podpisů na petiční archy zejména nesmíte omezovat provoz motorových vozidel, nebo poškozovat cizí majetek (např. trávník). Shromažďováním podpisů může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
  • Sběr podpisů můžete provádět i jiným způsobem (např. během osobních setkání). 

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti petičních archů. Petiční archy obsahují osobní údaje občanů, včetně čísel osobních dokladů, proto je nutné pro petiční archy zajistit dohled. Zejména je nutné dávat pozor na to, aby petiční archy s údaji a podpisy nebyly kopírovány, opisovány, foceny či jinak z nich nebyly pořizovány kopie nebo vypisované údaje. Dále je nutné zajistit, aby podepsané petiční archy nebyly odcizeny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat situacím, kdy někdo u archu vytahuje mobilní telefon nebo kameru, jelikož hrozí, že údaje budou zachyceny, zveřejněny a případně zneužity. S ohledem na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů je třeba občanům sdělit, jaké osobní údaje jsou zpracovávány (jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo osobního dokladu a podpis), pro jaký účel (podpis petice na podporu kandidatury Petra Pavla na prezidenta České republiky), komu budou údaje zpřístupněny.  Nasbírané údaje budou zpřístupněny organizátorovi této petice (spolek Za společného prezidenta) a později předány přímo generálu Petru Pavlovi. Kdo převzal petiční arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně tohoto archu a údajů na něm uvedených. Zároveň se zavazuje, že vyplněné petiční archy zašle na adresu na nich uvedenou, případně předá způsobem předem domluveným s naším spolkem a sám nebude pořizovat kopie ani nijak jinak využívat získané osobní údaje.

Máte dotaz? Pošlete nám email na: info@zaspolecnehoprezidenta.cz

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout